Digitalisering van de inventaris van het Domein van de Grotten van Han

Het Domein van de Grotten van Han is een toeristisch complex met talrijke attracties: een dierenpark, een ondergronds netwerk van grotten, maar ook onthaalstructuren, technische infrastructuren, overnachtingsmogelijkheden, winkels, enz. Het ligt in de provincie Namen, in België, beslaat meer dan 275 hectare en ontvangt bijna 400.000 bezoekers per jaar.

In het hart van deze echte Waalse toeristische referentie zorgen bijna 200 mensen voor het comfort en de veiligheid van iedereen: bezoekers, personeel en dieren.

De behoeften van het Domein van de Grotten van Han

De oplossingen van Oxygis

Een volledige inventaris opmaken van de activa van de site, zonder tijd te verliezen

Het Domein van de Grotten van Han heeft op een efficiënte en snelle manier een inventaris gemaakt van al zijn ruimtes, goederen en materiaal. Het importeerde allereerst bepaalde bestaande gegevens, zoals de verschillende kadastrale percelen waaruit het domein bestaat. Maar ze heeft ook haar goederen ter plaatse geïnventariseerd, door elk nuttig geacht element te geolokaliseren en te beschrijven.

Elke wegwijzer inventariseren

Deze inventaris is bijzonder nuttig om de verschillende wegwijzers of borden in het dierenpark te inventariseren. Structuren die in de loop der jaren werden geplaatst, zonder dat ze echt werden opgesomd, beschreven of geïllustreerd in een gids. Dankzij ons softwareplatform voor erfgoedinventarisatie houdt het Domein van de Grotten van Han voortaan een objectief register bij van deze structuren, maar waakt het ook over hun toestand en organiseert het herstellingen en controles.

Duidelijk en nauwkeurig een defect melden

Dankzij onze onderhoudssoftware kunnen de terreinteams van het Domein van de Grotten van Han gemakkelijk een defect aan apparatuur melden. Dat kan gebeuren wanneer een defect toevallig wordt ontdekt, tijdens een andere curatieve of preventieve activiteit. Maar ook tijdens een reguliere inspectiecampagne.

In alle gevallen zal Oxygis de acties van de medewerkers vergemakkelijken: onze beheersoplossing stelt hen in staat om een anomalie op een duidelijke en nauwkeurige manier te melden en alle elementen toe te voegen die nodig zijn voor een goed begrip door de rest van de teams: foto’s, opmerkingen, enz.

Dagelijks toezicht op de activiteiten

De medewerkers van het domein kunnen, indien ze dit wensen, de oplossing van een gemeld probleem volgen en zo de veiligheid en/of het comfort van de bezoekers, het personeel en de dieren verzekeren.

Alle operaties centraliseren in een software voor interventiebeheer

Preventief (inspectie) of curatief (reparatie of vervanging), de verschillende activiteiten van het Domein van de Grotten van Han zullen rechtstreeks worden beheerd in onze SaaS-oplossing, zowel web als mobiel.

Een teamleider zal de uit te voeren interventies definiëren, beschrijven en documenteren. Hij of zij zal ze vervolgens inplannen in de agenda’s van de verschillende teams. De teams hebben rechtstreeks toegang tot deze informatie via de mobiele applicatie: ze ontvangen hun werkinstructies, maar ze kunnen ook alle informatie die van belang is naar hun managers sturen: conclusies, opmerkingen, gebruikt materiaal, nieuwe illustraties, enz

Logiciel de maintenance pour le Domaine des Grottes de Han

"Dankzij de verschillende functionaliteiten van Oxygis kunnen we beschikken over een volledige, gedeelde en geactualiseerde inventaris van de activa van het park. We kunnen de staat van het domein controleren en het comfort en de veiligheid van het publiek, de dieren en het personeel verzekeren. En we zullen alle activiteiten op de (infra)structuren van het terrein op een efficiënte, betrouwbare, snelle en moderne manier kunnen beheren."

Jean-François Ledent

Algemeen Directeur – Domein van de Grotten van Han

Oxygis helpt u bij het beheer van uw vrijetijdsvoorzieningen!

Maak een afspraak met ons team om uw behoeften en de oplossingen die Oxygis kan bieden te bespreken of neem direct contact met ons op via email

Oxygis gebruikt cookies om het gebruik van haar website te analyseren en voor niet-intrusieve marketingdoeleinden om uw surfervaring te verbeteren.