De speeltuinen van Sint-Lambrechts-Woluwe veiliger maken

De gemeente van het Brussels Gewest telt een dertigtal speeltuinen op haar grondgebied: speeltuinen, skateparken, speelterreinen … Het gaat om specifieke voorzieningen die moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het vlak van veiligheid.

De behoeften van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

De oplossingen van Oxygis

De wettelijke verplichtingen op het vlak van veiligheid respecteren

Onze software voor onderhoudsbeheer helpt Sint-Lambrechts-Woluwe om te voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting voor speeltuinen.

De gemeente kan een overzicht bijhouden van alle uitgevoerde werkzaamheden, volgens haar inspectie- en onderhoudsschema. Het centraliseert de documenten met betrekking tot de risicoanalyse en de preventieve maatregelen. Ze registreert ook elk incident of elk ongeval, zodat ze die indien nodig aan de bevoegde instanties kan meedelen.

Dit zijn allemaal elementen waarmee het dagelijks het goede beheer van de gemeente kan aantonen, in geval van een inspectie.

Personaliseer uw speelplaatsinventaris

De gemeente heeft tijd kunnen winnen door haar bestaande database te integreren in haar Oxygis-inventaris.

Een ander groot voordeel is dat deze inventaris volledig gepersonaliseerd is en verder gaat dan het eenvoudige kader van speeltoestellen. Hij bevat ook straatbomen, banken, hagen, afvalbakken, enz.

Ten slotte heeft Sint-Lambrechts-Woluwe met Oxygis de keuze om alle toestellen van haar speelplaatsen te raadplegen op basis van een kaart of een lijst. Deze optie maakt het mogelijk om snel en efficiënt de verschillende infrastructuren te identificeren en te lokaliseren.

Raadplegen van de technische fiche van een schommel vanuit zijn app

Sint-Lambrechts-Woluwe kan elk element van zijn inventaris beschrijven en nuttige details toevoegen, zoals het merk van een tokkelbaan, het model, het productiejaar, het referentienummer, enz. Het kan ook afbeeldingen, plannen, foto’s of bestanden bijvoegen.

Op die manier kan het team de technische fiche van een schommel of de risicoanalyse van een glijbaan direct op het terrein raadplegen, dankzij de mobiele app.

Beheer van het onderhoud van speelpleinen met de software van Oxygis in Sint-Lambrechts-Woluwe

De planning van interventies vereenvoudigen

De speeltuinuitbater kan al zijn eenmalige acties gemakkelijk in zijn onderhoudsschema inpassen. Maar Oxygis helpt hem ook om al zijn terugkerende interventies te plannen, op basis van zijn inspectie- en onderhoudsschema: dagelijkse of wekelijkse inspecties, maandelijks of tweemaandelijks onderhoud, jaarlijkse periodieke inspecties….

Onze software voor het beheer van interventies brengt de op handen zijnde niet-geplande interventies in beeld, de interventies die te laat zijn of nog moeten worden uitgevoerd. Een echte hulp bij de besluitvorming !

Vergemakkelijk de informatiestroom

Door zowel een web- als een mobiele toepassing aan te bieden, vergemakkelijkt Oxygis de communicatie tussen de teams op het terrein en de operatoren die belast zijn met de planning: in beide richtingen zijn de instructies en feedback van het terrein duidelijk, expliciet en gemakkelijk over te brengen. Zo weet iedereen wat hij moet doen, wanneer hij het moet doen en hoe hij het moet doen.

Gestion de la maintenance des aires de jeux avec le logiciel Oxygis à Woluwe-Saint-Lambert

"Oxygis laat ons toe om het onderhoud van onze speeltuinen op een eenvoudige en moderne manier te organiseren. Nu hebben we geen papieren dossiers meer nodig, en de veldteams zijn zoveel sneller en efficiënter, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid !"

Dirk Uytterhoeven

Hoofdinspecteur – Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Oxygis helpt u uw stedelijke ruimte te beheren !

Maak een afspraak met ons team om uw behoeften en de oplossingen die Oxygis kan bieden te bespreken of neem direct contact met ons op via email

Oxygis gebruikt cookies om het gebruik van haar website te analyseren en voor niet-intrusieve marketingdoeleinden om uw surfervaring te verbeteren.