Uw bos met precisie in kaart brengen

Oxygis vergemakkelijkt het beheer van uw bosgebieden, van de telling tot de geolokalisatie, met inbegrip van de planning van uw bosbouwactiviteiten.

Onze software voor het in kaart brengen en beheren van bossen is nuttig voor :

De dode bomen (DB) en de bomen van biologisch belang (BBB) inventariseren, overeenkomstig de wet

Uw eenvoudig beheersplan (EBP) bepalen

Uw te behandelen bospercelen geolocaliseren

Uw bosbouwkundige werkzaamheden plannen

Gemakkelijk communiceren met uw onderaannemers

Uw activiteiten registreren (waarnemingen, kappen, werkzaamheden, enz.)

Geolokaliseer perfect elk van uw soorten

Oxygis is een uniek samenwerkingsinstrument waarmee u uw bosinventaris kunt opmaken en al uw bosgebieden geolokaliseren: interessante bomen (DB en BBB), opstanden, percelen, enz. Deze cartografie, gecombineerd met de mogelijkheid om foto’s te beschrijven en bij te voegen, stelt u in staat om elk element van uw eigendom feilloos te identificeren, zelfs als het zeer groot is.

Betrouwbare informatie uitwisselen met uw teams

Onze mobiele toepassing Oxygis vergemakkelijkt de communicatie tussen managers en veldteams, of het nu gaat om interne of externe ploegen van de organisatie. Het stelt u in staat om feedback te krijgen die cruciaal is voor het goede beheer van uw bospercelen.

Dit is des te belangrijker omdat bosbeheer een aantal elkaar aanvullende beroepen verenigt, waarvan de activiteiten vaak in de loop der tijd tot stand zijn gekomen. Het vereist dus de uitwisseling van betrouwbare en toegankelijke informatie op lange termijn, tussen de verschillende teams. Het impliceert ook dat men in staat moet zijn die informatie eenduidig te begrijpen – hoe complexer de referentiepunten in het bos.

Vertrouw op een robuust beheerinstrument, offline beschikbaar

Om uw bosgebieden goed te beheren, hebben wij een tool ontworpen die gemakkelijk toegankelijk, robuust en efficiënt is. De mobiele toepassing Oxygis is ook zeer ergonomisch en toegankelijk zonder internetverbinding, wat het bijzonder geschikt maakt voor bosomgevingen.

Onderzoek uw eigendomsgrenzen nauwkeurig

Met Oxygis kunt u een kaart van uw kadastrale percelen genereren. Met onze importeertool kunt u gemakkelijk uw eigendomsgrenzen en die van naburige percelen bepalen, zonder ze te hoeven digitaliseren.

Identificeer uw bomen van biologisch belang

Geolokaliseer dagelijks uw bomen van biologisch belang (BBB) en dode bomen (DB) op de grond. Specificeer hun kenmerken en voeg een foto toe, zelfs zonder verbinding, om de informatie te centraliseren en door te geven aan de bevoegde dienst.

Organiseer uw kapwerkzaamheden

Maak een lijst van alle kapwerkzaamheden (vellen, ontkisten, uitslepen, transport, enz.) op uw percelen of op uw aangekochte houtpercelen. Wijs deze taken toe aan de verantwoordelijke teams (intern of extern). Plan ze en volg hun voortgang op

FAQ

Laten we uw project bespreken

Laten we elkaar ontmoeten en uw behoeften op het gebied van bosbeheer bespreken. Of neem rechtstreeks contact met ons op via email

Oxygis gebruikt cookies om het gebruik van haar website te analyseren en voor niet-intrusieve marketingdoeleinden om uw surfervaring te verbeteren.