Vergemakkelijk het beheer van uw gewassen en veestapel

Oxygis is nuttig voor kwekers, landbouwers, tuinders of bosbouwers en brengt het onderhoud van uw gewassen en vee in kaart en organiseert het.

Onze speciale software voor het in kaart brengen en beheren van gewassen en vee is nuttig voor :

Uw teelten en de verspreiding van uw soorten inventariseren

De verdeling van uw percelen visualiseren naargelang u pachter of eigenaar bent

Uw te herstellen materiaal geolokaliseren : omheiningen, irrigatiesysteem...

Uw snoeiwerken of fytosanitaire behandelingen plannen

Op een optimale manier communiceren met uw interne en externe teams

Het overzicht van uw beplantingen en alle uitgevoerde behandelingen volgen

Bekijk al uw percelen in één oogopslag

Met Oxygis kunt u al uw percelen op een echt efficiënte manier weergeven, of uw percelen nu versnipperd, onsamenhangend, van aanzienlijke omvang, ver uit elkaar gelegen of onderhevig zijn aan een hybride beheersmethode.
Onze software voor vermogensbeheer is een grote hulp voor de landbouw- en veeteeltsector en maakt een cartografische visualisatie mogelijk zonder voorafgaande kennis of opleiding.

Organiseer het onderhoud van uw terreinen volgens de seizoenscyclus

Onze beheertool voor het onderhoud is perfect aangepast om u het hele jaar door te begeleiden bij uw werkzaamheden. Onze beheersoplossing is even praktisch tijdens periodes van intense, eenmalige activiteit, zoals de oogst, als tijdens de monitoringprocessen op lange termijn.
Oxygis vergemakkelijkt ook uw onderhoudsplanning: u plant uw seizoensgebonden interventies op voorhand en houdt toezicht op de planningen van uw teams. Steeds met een duidelijk zicht op de uit te voeren taken, en de mogelijkheid om voor elk ervan een herhaling, frequentie of periode te plannen.

Bekijk uw verschillende beplantingsplannen

Visualiseer uw beplantingsplannen op een nauwkeurige en aangepaste manier. Ze kunnen worden onderscheiden per soort, per kadastrale referentie … Deze categorisaties kunnen gebruikt worden als referentie voor uw behandelingen.

Identificeer de tekenen van ziekte op uw gewassen

Gebruik de mobiele applicatie om planten te identificeren die aangetast zijn door plagen. Documenteer uw waarnemingen met opmerkingen of foto’s, en plan de gepaste fytosanitaire behandelingen.

Communiceer met uw teams

Duid precies de locatie van de te behandelen percelen aan uw teams aan. Dankzij de mobiele applicatie kunt u de voortgang van al uw interventies duidelijk en nauwkeurig volgen.

FAQ

Oxygis wordt gehost in de Microsoft Azure-cloud. De web- en mobiele applicaties zijn dus uitgerust met de nieuwste cyberbeveiligingstechnologieën, zowel wat betreft de toegang als de opslag van diverse gegevens. Oxygis implementeert ook gevestigde protocollen om potentiële bedreigingen rond zijn interfaces tegen te gaan.

U hebt een internetverbinding nodig om Oxygis te gebruiken. Als het netwerk van de mobiele versie van de karteringsoftware echter uitvalt, kunnen alle wijzigingen en interacties offline worden doorgevoerd en worden ze gesynchroniseerd zodra de verbinding is hersteld.

Aangezien Oxygis een SaaS-oplossing in de cloud is, profiteren gebruikers van de nieuwste updates zodra deze beschikbaar zijn. Dit geldt zowel voor de webversie als voor de mobiele applicatie van de software, gewijd aan de inventarisatie en het onderhoud van uw activa. Om een kwaliteitsvolle dienst na verkoop te leveren, informeert en begeleidt Oxygis u ook om u te helpen deze nieuwe functies gemakkelijk te integreren.

Laten we uw project bespreken

Laten we afspreken wat u nodig hebt om het beheer van uw gewassen en uw veestapel te vergemakkelijken of neem rechtstreeks contact met ons op via email

Oxygis gebruikt cookies om het gebruik van haar website te analyseren en voor niet-intrusieve marketingdoeleinden om uw surfervaring te verbeteren.